Tilrettelægningsopgave for Akademisk Forlag og Lone Svinth

ISBN: 978-87-500-4164-1

Udgivet på Akedemisk Forlag, Redigeret af Lone Svinth

Tilrettelægning og grafisk design: poetic-AD/Lisbeth Damgaard

Fotos: poetic-AD/Lisbeth Damgaard

Nærvær i pædagogisk praksis handler om, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med mindfulness i skole og daginstitution. Målet er at give inspiration til, hvordan man kan skabe et lærings- og udviklingsmiljø, som understøtter en praksis, hvor børn får erfaringer med at være til stede i sig selv, og hvor de oplever ro til at være og til at lære.
Evnen til at, falde til ro, og til at koncentrere sig i et miljø med mange ydre stimuli udvikles ikke nødvendigvis af sig selv. Her spiller pædagogiske bidrag fra læreren og pædagogen, en afgørende rolle. Bogen præsenterer erfaringer fra danske skoler og daginstitutioner, som arbejder med nærvær og viser eksempler på, hvordan man konkret kan skabe øget nærvær i undervisning og andre pædagogiske sammenhænge. Forfatterne beskriver forskellige øvelser som fx kropslig/sanselig opmærksomhed, vejrtræknings- og afslapningsøvelser samt massage og yoga, ligesom de giver eksempler på nærværende kunst- og musikundervisning.
Den røde tråd er ønsket om at bistå barnet i at rumme sig selv og andre og en interesse for de muligheder, som øget nærvær kan give det enkelte barn og fællesskabet.